De marktkansen voor de bouwsector

bouwmedewerker

De markt van vraag en aanbod trekt enorm aan in de bouwsector. Maar hoe worden deze marktkansen het beste benut? Dat wordt allemaal duidelijk in dit artikel!

Lange termijn strategie

Het is belangrijk om de focus te leggen op de lange termijn. Een strategie die aansluit op het vergroten van de productiviteit en waarbij de beweging van de markt makkelijk kan worden geabsorbeerd. Door nieuwe technologieën fluctueren de behoeften en wensen van de klanten in een hoog tempo. Door deze technologieën kunnen start-ups of middelkleine bedrijven de gevestigde markten openbreken. Het is daarom van uiterst belang om je strategie hierop aan te passen. De beste manier om je strategie hierop aan te passen, is een om een lange termijn strategie op te stellen.

Hoe stel je deze strategie op?

De marktkansen bespeel je het beste door te kijken waar je bedrijf over een aantal jaar wilt staan. Welke aspiraties heb jij met het bedrijf? Hoe blijf jij je onderscheiden van de concurrentie? En wat verwacht de klant/eindgebruiker van jouw bedrijf? Om deze vragen effectief te kunnen beantwoorden, kun je het beste gebruik maken van strategiemodellen als: Abell’s Business Definition (om te bepalen in welke huidige markt jij het effectiefst opereert) en het strategiemodel van Treacy & Wiersema. De laatstgenoemde gaat uit van drie verschillende richtingen, deze luiden:

  1. Product leadership > Hierbij ligt de focus op innovatie, ontwerp en ontwikkeling van jouw product of dienst.
  2. Customer intimacy > Hierbij ligt de focus klantenservice en klant aandacht centraal. Het uitblinken in customer relations management is hier van belang.
  3. Operational excellence > Hierbij gaat het om een uitblinkend productieproces met een excellente operaties en uitvoering hiervan. Goede kwaliteit voor een betaalbare  prijs.

Zorg ervoor dat de focus van jouw strategie opeen van deze punten ligt. Gebeurd dit niet volledig, dan kom je al snel in een ‘stuck in the middle’ situatie en kan dit invloed hebben op het bedrijfsresultaat.

Hoe voer je deze strategie uit?

Zodra de juiste focus voor jouw bedrijf is gekozen, is het tijd om deze in praktijk uit te voeren. Het klinkt eigenlijk heel simpel, want door de uitgedokterde strategie is het benutten van de marktkansen nu een kwestie geworden van gewoon doen. Als je dit nog niet gedaan hebt, ga dan in gesprek met de klant of eindgebruiker. Dan weet je precies water van jou verwacht wordt en kan je hier weer op inspelen.

Zet de kansen centraal in je organisatie, dooreen fysiek team te maken die ruimte en tijd krijgen voor innovatie en ideeën.Stimuleer de medewerkersdeze kansen en ideeën door te voeren. Zo benut je het beste de marktkansen inde bouwsector.

De marktkansen voor de bouwsector
Schuiven naar boven