koomonoxide

Waarom koolmonoxidemelders belangrijk zijn!

Koolmonoxide (CO) is een geurloos, kleurloos en smaakloos gas dat vrijkomt bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas, benzine en hout. Het is erg gevaarlijk en kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging. In Nederland sterven ieder jaar gemiddeld 5 tot 10 mensen aan koolmonoxidevergiftiging en enkele honderden belanden hierdoor in het ziekenhuis. Het is daarom belangrijk […]

Schuiven naar boven